Tôn chỉ dịch vụ: Chúng tôi hết long hết dạ phục vụ cho bạn

Lấy chất lượng làm đảm bảo,lấy tín nghĩa và danh dự cầu sinh tồn,lấy hoàn thiện thúc đẩy phát triển

Công ty từ đầu đến cuối nắm giữ quan niệm”Chất lượng cao và dịch vụ tốt là cơ sở đứng vững của công ty”,”chân thành xiết tay,hợp tác cùng thắng,phát triển cùng nhau”với bạn.

Phương châm dịch vụ: chân thành,hiệu suất cao,nhanh chóng,chu đáo

Thiết lập điểm dịch vụ hậu mãi

Bộ phận kinh doanh của công ty đã thiệt lập nhiều điểm dịch vụ hậu mãi tại toàn quốc,đồng thời nhân viên dịch vụ hậu mãi sẽ cung cấp dịch vụ theo dõi Zero cho với khách hàng.

Các khu vực kinh doanh cả nước như Đông Quản,Thậm Quyến,Quảng Châu,Phúc Kiến,Hồ Bắc,Hồ Nam,Giang Tây,Giang Tô,Chiếc Giang,An Huy,Sơn Đông,Sơn Tây,Liêu Ninh,Cát Lâm,Trùng Khánh,Qúy Châu,Vân Nam,

Tứ Xuyên đều có nhân viên dịch vụ hậu mãi cung cấp dịch vụ cho khách hàng,đội ngũ dịch vụ của chúng tôi có kỹ thuật chuyên ngành,

quản niệm quản lý tiên tiến và lưu trình thao tác hoàn thiện,tất cả mọi người của giấy Lee&Man sẽ không ngừng nỗ lực,không ngừng tiến bộ để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho bạn.

Phương thức liên hệ:

Số điện thoại dịch vụ toàn quốc:400-8312528

Đối tác hợp tác:

Bộ phận kinh doanh giấy thành phẩm: 023-49603333 chuyển cho bộ phận kinh doanh giấy thành phẩm

Bộ phận kinh doanh giấy: 023-49603333 chuyển cho bộ phận kinh doanh giấy

Bộ phận kinh doanh OEM: 023-49603333 chuyển cho bộ phận OEM

Tuyển dụng:

Tuyển dụng: 023-49785555 chuyển cho bộ phận tài nguyên nhân lực

Gọi điện thoại.
Nhắn tin online
Liên hệ:
Số điện thoại: 023-49603333
经理
点击这里给我发消息
经理
点击这里给我发消息
销售
点击这里给我发消息
Vẫn còn được nhập vào kí tự 200(Dưới 200 cái)