Giấy sinh hoạt màu tự nhiên Lee&Man

Chức năng dấu hiệu

Dấu hiệu“Giấy sinh hoạt màu tự nhiên Lee&Man” được hợp thành bằng dấu hiệu chính và dấu hiệu

phụ,chức năng của dấu hiệu này để chứng minh cho người tiêu dùng sản phẩm đã được mua có phải là

nhãn hiệu giấy màu tự nhiên chất lượng cao của công ty TNHH giấy Lee&Man hay không.Dấu hiệu

chính nằm vị trí nổi bật trên bao bì sản phẩm,làm cho người tiêu dùng có thể nhanh chóng phán đoán

và xác nhận chất lượng tuyệt vời của sản phẩm này.Dấu hiệu phụ nằm chỗ trống trên bao bì để giới

thiệu lại sản phẩm này đã được chứng nhận đẳng cấp quốc tế.Sử dụng dấu hiệu chứng nhận nhãn hiệu

của giấy màu tự nhiên Lee&Man,là sự đảm bảo chất lượng cao của nhãn hiệu giấy màu tự nhiên có hiệu lực,người tiêu dùng thông qua trình độ nhận thức của dấu hiệu”Giấy màu tự nhiên Lee&Man”chuyển sang chấp nhận chất lượng sản phẩm nhãn hiệu này.

Quan niệm thiết kế dấu hiệu chính

Trung Quốc : Phong cách thiết kế là phong cách truyền thống Trung Quốc nồng nàn,

sử dụng kiểu mẫu dấu biểu hiện nền văn hóa sâu sắc,

thể hiện 40 năm văn hóa doanh nghiệp từ thành lập đến nay,

xứng đáng với doanh nghiệp sản xuất giấy đứng thứ 10 toàn cầu.

Tre : Hình tượng cây tre có phù hợp hình tượng ôn hòa trang trọng của Hồng Kông.

Công ty giấy Lee&Man là tương lai ngành giấy làm bằng bột tre của Trung Quốc,

chuyển loại sản xuất công nghiệp thành một phần dấu hiệu này.

Văn hóa con dấu và văn hóa tre đều là văn hóa Trung Quốc có lịch sử lâu dài,

và sẵn sàng thể hiện được.

Xanh : Là màu sắc tiêu chuẩn của sinh thái,bảo vệ môi trường

diễn đạt nguyện vọng lấy tre thay thế gỗ,trả lại cây xanh cho trái đất của Lee&Man.

Quan niệm thiết kế dấu hiệu phụ

Chứng nhận : Giấy Lee&Man đã nhận được nhiều giấy chứng nhận có uy tín của ngành này ,

khi sử dụng giấy của Lee&Man bạn sẽ hưởng được nhiều giá trị kèm theo từ các loại giấy chứng nhận.

Thống nhất : Thông qua phương thức biểu hiện thống nhất,

làm cho người tiêu dùng có nghĩ lại những dấu hiệu chứng nhận có liên quan,

làm cho người tiêu dùng có nghĩ lại những dấu hiệu chứng nhận có liên quan,

Màu xanh

sức khỏe ,và kết hợp với dấu hiệu chính của giấy màu tự nhiên Lee&Man